รับวางระบบและติดตั้ง VMware vSphere & vCenter Appliance

          รับวางระบบและติดตั้ง VMware vSphere ESX ในองค์กรเล็ก,กลาง,ใหญ่ ซึ่งในการวางระบบ VMware vSphere ESX นั้นทางลูกค้าสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์และยังสามารถใช้งานทรัพยากร Resource ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ได้เต็มประสิทธิภาพรวมไปถึงการแชร์ทรัพยากรของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ในองศ์กรเพื่อใช้งาน โดยระบบ VMware vSphere ESX เป็นโปรแกรมซึ่งใช้ในการสร้าง Virtual Machine(VM) หรือเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน คือ เป็นการสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมาอีกเครื่อง (หรือหลายๆเครื่อง ถ้าแรมมากพอ) ภายในเครื่องของเราเอง ดังนั้นจึงทำให้เราสามารถทำลองใช้งาน OS หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่เราสนใจโดยไม่ต้องทำการ format เครื่องหรือใช้ PC อีกเครื่องหนึ่งมาเพื่อทดสอบระบบที่เราสนใจและ VMware vSphere ESX ที่กำลังมีการใช้งัานอยู่บน VMware vSphere ESX สามารถที่จะนำมาใช้งานภายนอกได้จริงในทันที(โดยใช้การ Bridge(Default) หรือ NAT ออกมาที่ Host ที่ได้ทำการ Run VMware อยู่) ดังนั้นประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของ VMware vSphere ESX คือสามารถทำการจำลองการทำงานของระบบ Network ได้โดยใช้คอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียว

ในปัจจุบัน Hardware Server มีราคาค่อนข้างสูงมาก ทำให้ระบบ VMware vSphere ESX เข้ามาแทนทีโดยระบบ  VMware vSphere ESX คือการทำเซิร์ฟเวอร์เสมือนจริง ช่วยให้ท่านใช้ประโยชน์จากทรัพยากรฮาร์ดแวร์ที่มีได้อย่างคุ้มค่า เต็มประสิทธิภาพมากขึ้น โดยติดตั้งระบบปฏิบัติการเสมือนจริง (GuestOS) มากกว่าหนึ่งตัวร่วมกันบนเซิร์ฟเวอร์จริงวิธีของเซิร์ฟเวอร์เสมือนจริงจะสร้างทรัพยากรฮาร์ดแวร์เสมือนจริง เช่น ซีพียู หน่วยความจำ หรือฮาร์ดไดรฟ์ ประกอบออกมาในรูปของเวอร์ชวลแมชชีน (Virtual Machine) ให้คุณมองเห็นและเรียกใช้งานเสมือนเป็นเครื่องจริงๆ หลายเครื่องซ้อนกันอยู่ในฮาร์ดแวร์จริงเครื่องเดียว ซึ่งช่วยลดค่าไฟ ค่าแอร์ ค่าเช่าพื้นที่จัดวาง และงบประมาณในการซื้อเซิร์ฟเวอร์เพิ่มอย่างได้ผล  VMware vSphere ESX ชื่อที่ยุคแห่ง Cloud ยุคแห่ง Virtualization คงไม่มีใครไม่รู้จัก  VMware vSphere ESX โลกเสมือน ย้อนไปยุคโบราณก็ดูจะเว่อไป ก็เอาเป็นว่ายุคก่อนหน้านี้ เราก็มักจะลง SERVER หนึ่งตัวกับ 1 OS ก็เป็น 1 Application วิธีการประหยัดของเราง่ายๆก็คือ เราเอาทุกอย่างไปยำรวมกัน เช่น AD , File Share , Accounting ฯลฯ ที่อยากจะยัดเข้าไปในคอม 1 เครื่อง แล้วพอ VMware vSphere ESX เริ่มมาทำ Virtulization เขาเล่าว่าก็มีกระแสที่ไม่ยอมรับกันเกิดขึ้น แต่สมัยนี้ก็นะ ใครไม่ใช้ก็ดูจะแปลกๆ โลกที่เราเรียกว่าเสมือนนั้นเป็นจริงง่ายขึ้น ด้วยการแบ่ง 1 SERVER ทำงานเหมือนมีหลาย Server ต่างคนต่างลงโปรแกรมของตัวเอง เรียกง่ายๆว่า SERVER 1 ตัวคุณจะลง Linux , Windows 2012 , Windows 2008 , Windows 2003 หรือแม้กระทั้ง Windows 8 ลงไปในเครื่องเดียวก็ทำได้ ด้วยการแบ่งทรัพยากรกันใช้ CPU , Ram , Disk แล้วเจ้า vSphere มันทำงานอย่างไร ศัพท์เทคนิค เขาเรียกว่ามันเป็น Hypervisor มันจะทำตัวเสมือนเป็น OS กลาง มันจะไม่ใช่ Multiboot หรือคนใช้ Mac ที่เรียกว่า Bootcamp ไม่ใช่ แล้วมันก็ไม่ใช่แบบ vmware workstation ที่เป็น OS ภายใต้ windows อีกที การทำงานของ Hypervisor นั้นมันเป็นเพียง Linux ตัวเล็กๆ ที่ไม่มีอะไรให้ Hacker เจาะได้ มันเป็นแค่ Kernel คอยบริหารจัดการ resource ของระบบ ดังนั้นตัวมันเองใช้ Disk ก็น้อยมากระดับ MB / GB

 

1. ประโยชน์ของ Solution VMware vSphere ESX & vCenter Appliance

 • เพิ่มปริมาณการใช้ประโยชน์จากฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ก่อนที่จะต้องเสียเงินซื้อเซิร์ฟเวอร์ใหม่อีกเครื่อง
 • ลดค่าไฟ ค่าแอร์ ค่าเช่าพื้นที่จัดวาง ตลอดจนลดค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ที่คิดตามจำนวนเครื่องเซิร์ฟเวอร์จริง
 • การสร้างเซิร์ฟเวอร์เสมือนจริงมากกว่าหนึ่งตัวให้ทำงานแบบคลัสเตอร์ ทำให้สามารถเพิ่มสภาพพร้อมใช้งานของระบบโดยรวมได้
 • ปรับเพิ่ม/ลดทรัพยากรของระบบที่ใช้ตามความต้องการทางธุรกิจได้อย่างง่ายดาย และรวดเร็ว
 • ลดเวลาที่ใช้ในการเซตอัพเซิร์ฟเวอร์ใหม่ โดยอาศัยอิมเมจต้นแบบที่ตระเตรียมไว้

2. เริ่มต้นโครงสร้าง Solution VMware vSphere ESX & vCenter Appliance

 • แต่เดิมท่านใช้งบประมาณจ่ายค่าพนักงานดูแลระบบ ค่าสาธารณูปโภคในศูนย์ข้อมูล และค่าเช่าสถานที่ในการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์มากขนาดไหน ต้องการลดค่าใช้จ่ายลงเหลือเท่าใด
 • ปัจจุบันท่านมีเซิร์ฟเวอร์อยู่กี่เครื่อง เซิร์ฟเวอร์เหล่านั้นถูกใช้งานไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ของความสามารถทั้งหมดที่มี
 • องค์กรของท่านสามารถเซตอัพเซิร์ฟเวอร์ใหม่ให้ตอบสนองกับข้อเรียกร้องทางธุรกิจที่เปลี่ยนอย่างฉับพลันได้เร็วแค่ไหน ล่าช้าเกินกว่าที่จะยอมรับได้หรือไม่

3. องค์ประกอบของเทคโนโลยี VMware vSphere ESX & vCenter Appliance

 •  ซอฟต์แวร์เวอร์ชวลไลเซชัน เช่น VMware
 • เครื่องเซิร์ฟเวอร์สมรรถนะสูง
 • อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบ SAN Storage
 • อุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง