ซับพอร์ตสายเกรียน EP.1 Log

Log คืออะไรกันแน่ ?? เปรียบเทียบง่ายๆเลยก็คือ การเก็บข้อมูล 90 วันตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ หรือ พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับล่าสุดได้มีการประกาศใช้เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 ซึ่งเป็น…

0 Comments