Outsource ดีไหม? แบบไหนคุ้มกว่า?

เนื่องด้วยสภาพเศรษฐกิจในปัจุบัน การเปิดบริษัทก็ตามมาด้วยค่าใช้จ่ายน่าปวดหัวมากมายในการริเริ่มบริษัทหรือที่เรียกว่า "Setup Cost, เซ็ตอัพคอส” แล้วค่าใช้จ่ายดังกล่าวอาจจะใช้ระยะเวลานานมาก กว่าจะคืนทุน ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนเหมือนกันในแต่ละธุรกิจ วันนี้ MCS Cloud Service จะมาบอกเหตุผลว่าทำอย่างไรจึงจะลดค่าใช้จ่ายในบริษัท โดยการใช้ “Outsource,…

0 Comments