ซัพพอร์ตสายเกรียน EP.07 Firewall มีไว้ทำอะไร ??

Firewall มีไว้ทำอะไร ??ไฟร์วอลล์ (Firewall) คือ ระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะทำหน้าที่เปิดและปิด การเข้าถึงจากภายนอก (เช่น จากอินเตอร์เน็ต) เข้าถึงเครือข่ายภายใน (เช่น เครือข่ายภายในองค์กร หรือคอมพิวเตอร์ส่วนตัว) ได้…

0 Comments