ภาพรวมของ System Center 2012 - Virtual Machine Manager

Virtual Machine Manager (VMM) คือการจัดการโซลูชั่นสำหรับวิชวลไรซ์ดาต้าเซ็นเตอร์ คุณสามารถใช้มันเพื่อกำหนดค่าและจัดการวิชวลไลซ์โฮสต์ เน็ตเวิรค์ และการเก็บรักษาทรัพยากรของคุณ เพือสร้างและเปิดใช้เครื่องเสมือนและบริการสำหรับไพรเวทคลาวด์ซึ่งคุณได้สร้างขึ้น

Deploying VMM

A deployment of VMM consists of the following.

ชื่อ คำอธิบาย
VMM management server เครื่องคอมพิวเตอร์ที่บริการ VMM ทำงาน ประมวลผลคำสั่งและควบคุมการสื่อสารกับฐานข้อมูล VMM เซิฟเวอร์ห้องสมุด และ โฮสต์เครื่องเสมือน
VMM database Microsoft SQL Server database ที่เก็บข้อมูลการกำหนดค่า VMM เช่นเครื่องเสมือนและเทมเพลตบริการและโปรไฟล์
VMM console โปรแกรมซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อเชื่อมต่อกับการจัดการ VMM เซิฟเวอร์ เพื่อที่จะดูจากส่วนกลางและจัดการกายภาพและทรัพยากรเสมือนจริง เช่น โฮสต์เครื่องเสมือน บริการเครื่องเสมือน และข้อมูลห้องสมุด
VMM library and VMM library server แคตตาล็อคของข้อมูล ตัวอย่างฮาร์ดดิสก์เสมือน เทมเพลต และโปรไฟล์ ซึ่งเคยใช้ดีพลอยเครื่องเสมือนและบริการ

โฮสต์เซิฟเวอร์ห้องสมุดแชร์โฟร์เดอร์ซึ่งใช้ในการจัดเก็บไฟล์ข้อมูลพื้นฐานใน VMM library

VMM command shell Windows PowerShell–based คำสั่ง Shell ที่ทำให้พร้อมใช้งาน cmdlets ที่ทำหน้าที่ทั้งหมดใน VMM
VMM Self-Service Portal (optional) Note: As of System Center 2012 Service Pack 1 (SP1), the VMM Self-Service Portal has been removed. เว็บไซต์ที่ผู้ใช้กำหนดบทบาทของผู้ใช้บริการด้วยตนเองสามารถใช้เพื่อปรับใช้และจัดการเครื่องเสมือนของตนเองในระบบคลาวด์ส่วนตัว

For information about deploying VMM, see Deploying System Center 2012 - Virtual Machine Manager.

Configuring security for VMM

You can perform the following tasks to configure security in VMM.

งาน คำอธิบาย ข้อมูลเพิ่มเติม
Configure Run As accounts สร้าง Run As แอคเคาท์เพื่อให้ข้อมูลประจำตัวที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการใน VMM Configuring Run As Accounts in VMM
Create user roles สร้างผู้ใช้บริการด้วยตนเอง ผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย และ ผู้ดูแลระบบแบบอ่านอย่างเดียวเพื่อ ตรวจสอบว่าผู้ใช้สามารถดำเนินการที่เหมาะสมได้บนทรัพยากรที่เหมาะสมใน VMM Creating User Roles in VMM
Review ports and protocols แสดงพอร์ทและโปรโตคอลและแก้ไขพอร์ทตามความเหมาะสมซึ่ง VMM ใช้สำหรับสื่อสารและโอนไฟล์ระหว่าง คอมโพเนนต์ VMM Ports and Protocols for VMM

 

Configuring fabric resources in VMM

The following resources in VMM are referred to as ‘fabric’, and you must configure them before you can deploy virtual machines and services to a private cloud or to virtual machine hosts. You can use VMM to configure and manage the following fabric resources.

ทรัพยากร คำอธิบาย ข้อมูลเพิ่มเติม
Virtual machine hosts Microsoft Hyper-V Server or Hyper-V in Windows Server, Citrix XenServer, และ VMware ESX hosts และโฮสต์คลัสเตอร์ที่คุณจะปรับใช้เครื่องเสมือนและบริการคุณสามารถสร้างโฮสต์กรุ้ปเพื่อจัดการกับโฮสต์ของคุณโดยมีพื้นฐานบนไซต์วัตถุ การจัดสรรทรัพยากรหรือเกณฑ์อื่น ๆ Adding and Managing Hyper-V Hosts and Scale-Out File Servers in VMMManaging Citrix XenServer Overview

Managing VMware ESX Hosts Overview

Creating Host Groups in VMM

Networking ทรัพยากรเน็ตเวิร์ค เช่น โลจิคอลเน็ตเวิร์ค พูลที่อยู่ไอพี และ โหลดที่สมดุล ซึ่ง ใช้เพื่อดีพลอยเครื่องเสมือนและบริการ Configuring Networking in VMM
Storage ทรัพยากรสำหรับเก็บข้อมูล เช่น การจำแนกการจัดเก็บ, ลอจิคัลยูนิต, และ สระเก็บข้อมูล ที่มีให้สำหรับโฮสต์ Hyper-V และกลุ่มโฮสต์ Configuring Storage in VMM
Library servers and library shares แคตตาล็อคทรัพยากร เช่น ฮาร์ดดิสก์เสมือน เทมเพลต และโปรไฟล์ ซึ่งใช้สำหรับ ดีพลอยเครื่องเสมือนและบริการ Configuring the VMM Library

 

Deploying virtual machines and services in VMM

After you configure your hosts and your networking, storage, and library resources, you can perform the following tasks to deploy virtual machines and services in VMM.

In VMM, a service is a set of virtual machines that are configured and deployed together and are managed as a single entity. An example is the deployment of a multiple-tier line-of-business application.

งาน คำอธิบาย ข้อมูลเพิ่มเติม
Create private clouds รวมโฮสต์และเน็ตเวิรค์ ที่จัดเก็บ และทรัพยากรห้องสมุดเพื่อสร้างคลาวด์ส่วนตัว Creating a Private Cloud in VMM Overview
Configure self-service สร้างผู้ใช้บริการตนเองซึ่งสามารถสร้าง ดีพลอยและใช้เครื่องเสมือน และบริการในหนุ่งหรือมากกว่าคลาวด์ส่วนตัว Configuring Self-Service in VMM
Create sequenced applications ใช้ Microsoft Server Application Virtualization (Server App-V) ลำดับโปรแกรมที่ VMM จะปรับใช้ Microsoft Server Application Virtualization
Create profiles สร้างโปรไฟล์ (ฮาร์ดแวร์โปรไฟล์ โปรไฟล์ระบบปฏิบัติการ แอพพลิเคชั่นโปรไฟล์ และ SQL Server โปรไฟล์) ซึ่งจะใช้ในเทมเพลทที่ปรับเครื่องเสมือนตัวอย่าง แอพพลิเคชั่นโปรไฟล์ให้โครงสร้างสำหรับติดตั้งแอพพลิเคชั่ยเช่น erver App-V applications, Web Deploy applications, และ SQL Server data-tier applications (DACs), และเพื่อให้สคริปต์ทำงานระหว่างปรับใช้ของเครื่องเสมือน

คุณสามารถใช้ฮาร์ดแวร์โปรไฟล์และระบบปฏิบัติการเกสต์โปรไฟล์ เมื่อคุณปรับใช้เครื่องเสมือนผ่านเทมเพลตเครื่องเสมือน หรือบริการเทมเพลต คุณสามารถใช้แอพพลิเคชั่นโปรไฟล์ และ SQL Server โปรไฟล์เท่านั้น เมื่อคุณปรับใช้เครื่องเสมือนผ่านเทมเพลตบริการ

Creating Profiles and Templates in VMM
Create virtual machine templates สร้างเทมเพลตเครื่องเสมือนซึ่งสามารถใช้สำหรับสร้างเครื่องเสมือนใหม่และเพื่อกำหนดค่าเทียร์ในบริการ VMM How to Create a Virtual Machine Template
Create service templates ใช้บริการออกแบบเทมเพลตเพื่อสร้างบริการเทมเพลจซึ่งสามารถปรับใช้กับบริการได้ Creating Service Templates in VMM
Deploy virtual machines ดีพลอยเครื่องเสมือนสู่คลาวด์ส่วนตัวหรือโฮสต์โดยใช้เทมเพลทเครื่องเสมือน Creating and Deploying Virtual Machines in VMM
Deploy services บริการดีพลอยสู่คลาวด์ส่วนตัวหรือโฮสต์โดยใช้บริการเทมเพลต Creating and Deploying Services in VMM
Scale out a service เพิ่มเครื่องเสมือนให้มากขึ้นเพื่อบริการดีพลอย Scaling Out a Service in VMM
Update a service เปลี่ยนแปลงบริการดีพลอย Updating a Service in VMM
Support tenants by using VMM with Windows Azure Pack ใช้ VMM กับ Windows Azure Pack เพื่อเปิดใช้งานผู้เช่าสำหรับทดลองการกำหนดค่าเครื่องเสมือน Creating Virtual Machine Role Templates by Using VMM and Windows Azure Pack

 

The different elements in a VMM deployment can scale as described in the following table.

VMM element In System Center 2012 – Virtual Machine Manager In System Center 2012 SP1 In System Center 2012 R2
Virtual machine hosts 400 1,000 1,000
Virtual machines 8,000 25,000 25,000
User roles 300 1,000 1,000
Tenants (based on one user role per tenant accessing the system) 1,000 1,000
Concurrent jobs 250 250 250
Concurrent clients(such as VMM consoles and Windows PowerShell sessions) 50 50 50
Job history records 2 Millions 5 Millions 5 Millions
Tenants 1,000 1,000

 

Managing the VMM environment

You can perform the following tasks to manage the servers, virtual machines, and services in your VMM environment.

งาน คำอธิบาย ข้อมูลเพิ่มเติม
จัดการการปฏิบัติตามการปรับปรุงของเซิร์ฟเวอร์(ตัวอย่าง Hyper-V hosts และ library servers) สแกนเซิฟเวอร์ ตัวอย่าง Hyper-V hosts และ library servers สำหรับอัพเดตตามกำหนด ดูสถานะการอัพเดต และดำเนินการปรับปรุงการอัปเดตโดนใช้ Managing Fabric Updates in VMM
ตรวจสอบเฮลท์และประสิทธิภาพของเครื่องเสมือนและโฮสต์ของพวกเขา และรายงาน ใช้ Operations Manager กับ VMM และเปิดใช้งาน Performance and Resource Optimization (PRO) Windows Server Update Services (WSUS) server Configuring Operations Manager Integration with VMM
ปฏิบัติงานบำรุงรักษาทั่วไป เช่นสำรองข้อมูล VMM ปฏิบัติงานบำรุงรักษาทั่วไป เช่น บำรุงรักษาเพื่อเตรียมการให้โฮสต์ออฟไลน์ และสำรองข้อมูลและกู้คืนข้อมูล SQL Server ที่ VMM ใช้ Performing Maintenance Tasks in VMM