Operations Manager Key Concepts

Updated: May 13, 2016

Applies To: System Center 2012 R2 Operations Manager, System Center 2012 - Operations Manager, System Center 2012 SP1 - Operations Manager

Operations Manager ส่วนประกอบของ Microsoft System Center 2012 คือซอฟต์แวร์ที่ช่วยคุณตรวจสอบบริการ เครื่อง และการดำเนินงานสำหรับคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องจากคอนโซลเดี่ยว หัวข้อนี้จะอธิบายแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับ Operations Manager สำหรับผู้ดูแลระบบที่จัดการโครงสร้าง Operations Manager และผู้ดำเนินงานตรวจสอบและรับรองคอมพิวเตอร์ในธุรกิจของคุณ

 

อะไรที่ Operations Manager ทำได้

ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดใหญ่ โดยปกติขึ้นอยู่กับการให้บริการและแอพพลิเคชั่นโดยสิ่งแวดล้อมคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ของพวกเขา ฝ่าย IT มีความรับผิดชอบในการให้ความมั่นใจในประสิทธิภาพและความพร้อมในการใช้งานบริการและแอพพลิเคชั่นที่สำคัญเหล่านี้ นั่นหมายถึงฝ่าย IT ต้องการรู้ว่าเมื่อไหร่จะเกิดปัญหา และเกิดปัญหาขึ้นที่ใด และจัดกรกับสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น ก่อนที่ผู้ใช้งานจะพบว่าเกิดปัญหาขึ้น ยิ่งมีจำนวนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มากเท่าไหร่ ความท้ายทายในงานก็ยิ่งมากขึ้น

ใช้ Operations Manager ในสิ่งแวดล้อมที่ช่วยให้การตรวจสอบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ บริการ และแอพพลิเคชั่นหลายเครื่องง่ายขึ้น Operations คอนโซลแสดงในภาพด้านล่าง ช่วยให้คุณตรวจสอบอาการ ประสิทธิภาพและความพร้อมในการใช้งานสำหรับการตรวจสอบทั้งหมดในสิ่งแวดล้อมและช่วยให้คุณเจาะถึงการแก้ปัญหาเฉพาะ

 

Operations Manager จะบอกคุณว่าผลการตรวจสอบใดเกิดอาการแย่ และแจ้งเตือนเมื่อปัญหาถูกระบุ และให้ข้อมูลเพื่อช่วยคุณระบุสาเหตุของัญหาและโซลูชั่นที่เป็นไปได้ เหมือนกับผู้ดูแลระบบ คุณสามารถกำหนดค่าที่จะช่วยตรวจสอบโดยเลือกเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อตรวจสอบและนำเข้าแพคการจัดการให้การตรวจสอบที่ฟีเจอร์และแอพพลิเคชั่นเฉพาะเจาะจง เพื่อการตัดสินใจว่าสอ่งของใดที่ถูกตรวจสอบและตรวจสอบเพื่ออะไร คุณต้องเข้าใจฟีเจอร์ซึงประกอบด้วยโครงสร้าง Operations Manager และ Operations Manager ทำงานอย่างไร

 

โครงสร้างของ Operations Manager

ติดตั้ง Operations Manager สร้าง กลุ่มการจัดการ กลุ่มการจัดการนี้เป็นยูนิตพื้นฐานของฟังก์ชั่น อย่างน้อยที่สุด กลุ่มการจัดการประกอบด้วยการจัดการเซิฟเวอร์ การดำเนินงานฐานข้อมูล และ รายงานข้อมูลและคลังฐานข้อมูล

 • การจัดการเซิฟเวอร์ คือ จุดโฟกัสสำหรับบริหารกลุ่มการจัดการและการสื่อสารด้วยฐานข้อมูล เมื่อคุณเปิดโอเปอเรชั่นคอนโซล และเชื่อมต่อกับกลุ่มการจัดการ คุณจะเชื่อมต่อกับเซิฟเวอร์การจัดการสำหรับกุ่มการจัดการ ขึ้นอยู่กับขนาดสิ่งแวดล้อมของคอมพิวเตอร์ของคุณ กลุ่มการจัดการมีเซิฟเวอร์การจัดการเดียวหรือหลากหลายเซิฟเวอร์
 • ฐานการดำเนินงาน คือ ฐานข้อมูล SQL Server ซึ่ง มีข้อมูลการกำหนดค่าตั้งหมดสำหรับกลุ่มการจัดการและเก็บข้อมูลการตรวจสอบทั้งหมดซึ่งถูกจัดเก็บและประมวลผลสำหรับกลุ่มการจัดการ ฐานการดำเนินงานเก็บข้อมูลระยสั้นโดยค่าเริ่มต้นคือ 7 วัน
 • ฐานข้อมูลคลังข้อมูล คือ ฐานข้อมูล SQL Server ซึ่งจัดเก็บการตรวจสอบและข้อมูลการแจ้งเตือนสำหรับจุดประสงค์เพื่อเก็บประวัติ ข้อมูลที่เขียนในฐานข้อมูล Operations Manager ก็ถูกเขียนลงใน ฐานข้อมูลคัลงข้อมูลเช่นกัน ดังนั้น รายงานจะมีข้อมูลปัจุบันเสมอ ฐานข้อมูลคลังข้อมูลดำเนินงานข้อมูลแบบระยะยาว

 

เมื่อฟังก์ชั่นการรายงาน Operations Manager ถูกติดตั้ง กลุ่มการจะการจะมีการรายงานเซิฟเวอร์เช่นกัน ในเซิฟเวอร์ที่สร้างและนำเสนอรายงานใดๆในฐานข้อมูลคลังข้อมูล องค์ประกอบหลักเหล่านี้ของกลุมการจัดการสามารถอยู่บนเซิฟเวอร์เครื่องเดียว หรือ สามารถกระจายไปทั่วผ่านหลายเซิฟเวอร์ ดังที่แสดงในภาพด้านล่าง

For information about installing management group features, see Operations Manager 2012 Deployment Guide.

 

Management Servers การจัดการเซิฟเวอร์

บทบทของการจัดการเซิฟเวอร์คือการจัดการกำหนดค่ากลุ่มการจัดการ จัดการและสื่อสรกับตัวแทนและสื่อสารกับฐานข้อมูลในกล่มการจัดการ
กลุ่มการจัดการสามารถมีเซิฟเวอร์การจดการได้หลากหลายเพื่อให้กำลังการผลิตและความพร้อมในการใช้งานอย่างต่อเนื่อง เมื่อสองเซิฟเวอร์การจัดการหรือมากกว่าถูกเพิ่มในกลุ่มการจัดการ เซิฟเวอร์การจัดการจะกลายเป้นส่วนหนึ่งของพูลทรัพยากร และทำงานกระจายระหว่างสมาชิกของพูล เมื่อสมาชิกของพูลเกิดความผิดพลาด สมาชิกอื่นๆในทรัพยากรพูลจะถูกหยิบขึ้นมาใช้ซึ่งคือเวิร์คโหลดของสมาชิก เมื่อเซิฟเวอร์การจัดการใหม่ถูกเพิ่ม จะถูกหยิบขึ้นมาใช้อัตโนมัติในบางการทำงานจากสมาชิกที่มีอยู่แล้วในทรัพยากรพูล สมาชิกทั้งหมดในทรัพยากรพูลจะจัดการเจาะจงเซ็ตของรีโมตวัตถุ ในเวลาใดก็ตาม สมาชิกทั้งสองในพูลเดียวกันจะไม่สามารถจัดการวัตถุเดียวกันในช่วงเวลาเดียวกันได้

ชนิดเซิฟเวอร์การจัดการพิเศษคือเกตเวย์เซิฟเวอร์ เกตเวย์เซิฟเวอร์นี้จะเปิดใช้งานการตรวจสอบคอมพิวเตอร์ในโดเมนที่ไม่ทรัสต์

เอเจนต์

Operations Manager agent คือบริการซึ่งถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ เอเจนต์จะเก็บข้อมูล เปรียบเทียบข้อมูลตัวอย่างเพื่อกำหนดค่าล่วงหน้า สร้างการแจ้งเตือน และทำงานตอบสนอง การจัดการเซิฟเวอร์จะได้รับ การแบ่งการกำหนดค่าสู่เอเจนต์บนคอมพิวเตอร์ที่ถูกตรวจสอบ ทุกๆเอเจนต์รีพอร์ตสู่เซิฟเวอร์ที่ถูกจัดการในกลุ่มการจัดการ เซิฟเวอร์ที่ถูกจัดการจะเสนอสู่เซิฟเวอร์การจัดการหลักของเอเจนต์

เอเจนต์จะตรวจสอบทรัพยากรข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ที่ถูกตรวจสอบและเก็บข้อมูลผ่านการกำหนดซึ่งถูกส่งสู่เซิฟเวอร์ที่ถูกจัดการ เอเจนต์จะคำนวนขั้นของอาการในคอมพิวเตอร์ที่ถูกตรวจสอบและวัตถุบนคอมพิวเตอร์ที่ถูกตรวจสอบและรายงานกลับสู่เซิฟเวอร์ที่ถูกจัดการ เมื่อขั้นอาการของคอมพิวเตอร์ที่ถูกตรวจสอบเปลี่ยนแปลงหรือเกณฑ์อื่นๆจะได้รับ การแจ้งเตือนสามารถสร้างขึ้นจากเอเจนต์ ซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบกรรู้ว่ามีบางอย่างกำลังเยกร้องความสนใจ โดยการให้ข้อมูลอาการของอุปกรณ์และแอพพลิเคชั่นทั้งหมดที่ถูกโฮสต์

เอเจนต์สามารถกำหนดแอคเช่นเดียวกับพ็อกซี่เอเจนต์ พ็อกซี่เอเจนต์คือเอเจนต์ที่สามารถส่งต่อข้อมูลสู่เซิฟเวอร์การจัดการในเครือข่ายของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆมากกว่าโฮสต์คอมพิวเตอร์ของมันเอง ตัวอย่าง เอเจนต์ซึ่งถูกติดตั้งบนโหนดกายภาพของ SQL คลัสเตอร์ สามารถเปิดใช้งานแอคเหมือนพ็อกซี่เพื่อตรวจสอบทรัพยากรคลัสเตอร์ พ็อกซี่เอเจนต์เปิดใช้งานการตรวจสอบของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์บนเอเจนต์ใดๆที่ไม่สามารถติดตั้งได้

บริการ

บนคอมพิวเตอร์ที่ภูกตรวจสอบ เอเจนต์ Operations Manager จะถูกลิสต์เช่นเดียวกับ System Center Management Health service ซึ่งจะเก็บประสิทธิภาพของข้อมูล การรันงาน และอื่นๆ แม้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่บริการไม่สามารถสื่อสารและรายงานกับเซิฟเวอร์ที่ถูกจัดการ บริการจะทำการรันและจัดเก็บคิวข้อมูลอย่างต่อเนื่อง และเหตุการณ์บนดิสก์ของคอมพิวเตอร์ที่มีการตรวจสอบ เมื่อการเชื่อมต่อถูกกู้คืน System Center Management Health service จะส่งข้อมูลที่ถูกจัดเก็บและเหตุการณ์สู่เซิฟเวอร์การจัดการ

หมายเหตุ The System Center Management Health service บางครั้งก็ถูกเรียกว่า health service.

 

The System Center Management Health service ก็ทำงานบนการจัดการเซิฟเวอร์ บนเซิฟเวอร์ที่ถูกจัดการ The System Center Management Health service จะทำการตรวจสอบเวิร์คโฟลว์และจัดหนังสือรับรอง The System Center Management Health เริ่มประมวลผลการใช้หนังสือรับรองเฉพาะ เพื่อรันเวิร์คโฟลว์ กระบวนการตรวจสอบและจัดเก็บล็อคเหตุการณ์ของข้อมูล ข้อมูลตัวนับประสิทธิภาพ ข้อมูล Windows Management Instrumentation (WMI) และการรันแอคชั่นเช่นสคริปต์นี้ การจัดการเซิฟเวอร์ก็จะรัน System Center Data Access service และ System Center Management Configuration service เช่นกัน

The System Center Data Access service ให้การเข้าถึงปฏิบัติการคอนโซลสู่ฐานข้อมูลการดำเนินงานและเขียนข้อมูลลงในฐานข้อมูล

The System Center Management Configuration service จัดการความสัมพันธ์ และ topology ของกลุ่มการจัดการ นอกจากนี้ยังแบ่งชุดการจัดการสู่วัตถุที่ถูกตรวจสอบ

Management Packs

เวิร์คโฟลว์ซึ่ง the System Center Management service ทำงานจะถูกกำหนดโดย management packs. management packs กำหนดข้อมูลซึ่งเอเจนต์ได้จัดเก็บและส่งคืนสู่ข้อมูลการจัดการสำหรับแอพพลิเคชั่นและเทคโนโลยีเฉพาะ ตัวอย่างเช่น BizTalk Server Management Pack ประกอบไปด้วยกฏและการตรวจสอบซึ่งถูกจัดเก็บและประเมินอีเวนต์และการปฏิบัติการซึ่งสำคัญเพื่อให้มั่นใจในอาการและประสิทธิภาพของ BizTalk Server application

หลังจาก Operations Manager ติดตั้ง เอเจนต์บนคอมพิวเตอร์ จะส่งการกำหนดค่าเริ่มต้นสู่เอเจนตื การกำหนดค่าเริ่มต้นรวมถึงค้นพบวัตถุจากแพคการจัดการ กำหนดชนิดของวัตถุ เช่น แอพพลิเคชั่นและฟีเจอร์ ซึงจะถูกตรวจสอบบนคอมพิวเตอร์ซึ่งค้นพบใน Operations Manager เอเจนต์ส่งข้อมูลสู่เซิฟเวอร์การจัดการซึ่งระบุแทนที่วัตถุที่พบในเครื่องคอมพิวเตอร์ เซิฟเวอร์การจัดการจะถูกส่งสู่เอเจนต์ elements of management packs เพื่อนำไปใช้กับวัตถุที่ค้นพบสำหรับคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง เช่นกฏและการตรวจสอบ

กฏกำหนดเหตุการณ์และข้อมูลประสิทธิภาพที่จัดเก็บจากคอมพิวเตอร์และจะทำยังไงกับข้อมูลหลังจากถูกจัดเก็บ วิธีคิดง่ายๆเกี่ยวกับกฏเช่นเดียวกับสเตจเม้นท์ ตัวอย่าง management pack สำหรับแอพพลิเคชั่นอาจจะมีกฏต่อไปนี้

 • หากมีข้อความระบุว่าแอพพลิเคชั่นถูกปิดและปรากฏอีเวนต์ล็อคและสร้างการแจ้งเตือน
 • ถ้าอัพโหลดไฟล์ทรัพยากรผิดพลาด จัดเก็บอีเว้นต์ที่เกิดการผิดพลาด

 

ดังตัวอย่างที่แสดง ข้อบังคบสามารถสร้างการแจ้งเตือนและจัดเก็บอีเว้ต์หรือประสิทธิภาพข้อมูล ที่เอเจ้นตฺส่งมาสู่เซิฟเวอร์การจัดการได้ ข้อบังคับสามารถรันสคริปต์เช่น อนุญาตให้ข้อบังคับพยายามรีสตาร์ทแอพพลิเคชั่นที่ไม่สำเร็จ

การค้นพบวัตถุที่มีขั้นของอาการ ซึ่งสะท้อนอยู่ใน Operation คอนนโซลเป็นสีเขียว (สำเร็จหรืออาการแข็งแรง) สีเหลือง (ควรระวัง) สีแดง (ได้รับความเสียหาย) การตรวจสอบกำหนดสภาวะอาการสำหรับลักษณะเฉพาะของวัตถุที่ได้รับการตรวจสอบ ตัวอย่างเช่น การตรวจสอบไดรฟ์ดิสก์ควรจะเป็นสีเขียวหรือได้น้อยกว่า 85% สีเหลืองมากก่า 85% และสีแดงเกินกว่า 90% การตรวจสอบจะสามารถกำหนดค่าเพื่อสร้างการแจ้งเตือนเหมือนเกิดสถานะที่เปลี่ยนแปลง

 

How Objects Are Discovered and Monitored

ภาพด้านล่างแสดงให้เห็นถึงการค้นพพบวัตถุและการถูกตรวจสอบ

 1. ผู้ดูแลระบบกำหนดค่า  Operations Manager เพื่อค้นหาคอมพิวเตอร์ที่ต้องการ. For more information about discovering computers, see Managing Discovery and Agents.
 2. คอมพิวเตอร์มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ระบุและยังไม่ได้จัดการไว.
 3.  Operations Manager เอเจนต์ที่ถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่ถูกค้นพบ
 4. เอเจนต์ร้องขอการกำหนดค่าข้อมูล และจากนั้นการจัดการเซิฟเวอร์จะถูกส่งการกำหนดค่าข้อมูลจากการติดตั้งแพคการจัดการรวมถึงคลาสที่ถูกค้นพบ ตัวอย่าง ถ้าระบบปฏิบัติการวินโดว์เซิฟเวอร์มีการจัดการแพค เครื่องเซิฟเวอร์การจัดการจะส่งเอาเจ้นต์คลาสระบบปฏิบัติการ
 5. เอเจนต์เปรียบเทียบระหว่างข้อมูลที่ถูกกำหนดค่าบนคอมพิวเตอร์ ระบุวัตถุที่ถูกค้นพบ และส่งคืนข้อมูลสู่เซิฟเวอร์การจัดการ ตัวอย่าง เอเจนต์จะส่งคืนสู่เซิฟเวอร์การจัดการซึ่งแทนที่ ระบบปฏิบัติการ Windows Server 2008 R2 ที่อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์
 6. เซิฟเวอร์การจัดการส่งเอเจนต์การตรวจสอบโลจิคทั้งหมดจากเมเนจเม้นต์แพคที่ถูกติดตั้ง ซึ่งใช้กับวัตถุที่ค้นพบ ตัวอย่าง เอเจนต์จะได้รับการตรวจสอบโลจิคทั้งหมดซึ่งใช้กับ  Windows Server 2008 R2
 7. เอเจนต์จะใช้การตรวจสอบโลจิค เช่น ข้อบังคับและการตรวจสอบ รันเวิร์คโฟลว์ และคืนข้อมูลสู่เซิฟเวอร์การจัดการ
 8. หากเกิดการเปลี่ยนแปลงกับวัตถุที่ค้นพบ เช่น แอพพลิเคชั่นถูกเพิ่มหรือถูกถอนการติดตั้ง เอเจนต์จะส่งข้อมูลที่อัพเดตสู่เซิฟเวอร์การจัดการ หลังจกนั้นจะส่งอัพเดตโลจิกการตรวจสอบ

 

Communication Between Agents and Management Servers

Operations Manager ส่งการแจ้งเตือนและข้อมูลที่ค้นพบสู่เซิฟเวอร์การจัดการ ซึ่งข้อมูลน้นได้ถูกเขียนไว้บนดาต้าเบส เอเจนต์ก็จะส่งเหตุการณ์ ประสิทธิภาพ และขึ้นของข้อมูลสู่เซิฟเวอร์การจัดการสำหรับเอเจนต์ ซึ่งถูกเขียนข้อมูลสู่การดำเนินการและฐานข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลโดยทันที
เอเจนต์จะส่งข้อมูลอ้างอิงจากพรามิเตอร์กำหนดการสำหรับในแต่ละข้อบังคับและการตรวจสอบ สำหรับกฏการจัดเก็บที่เหมาะสม ข้อมูลจะถูกส่งเท่านั้น ถ้าตัวอย่างของเคาท์เตอร์แตกต่างจากตัวอย่างก่อนหน้าโดยระบุโทเรอเลนซ์ เช่น 10% สิ่งนี้ช่วยลดทราฟฟิคเน็ตเวิร์คและรพดับของข้อมูลที่จัดเก็บในฐานข้อมูลการดำเนินงาน

นอกจากนี้ เอเจนต์ทั้งหมดยังส่งแพคเก็จของข้อมูล เรียกว่า ฮาร์ทบัท สู่การจัดการเซิฟเวอร์บนปฏิทินทั่วไป ค่าเริ่มต้นอยู่ที่ 60 วินาที จุดประสงค์ของฮาร์ทบีทคือตรวจสอบความพร้อมในการใช้งานของเอเจนต์และการสื่อสารระหว่างเอเจนต์และเซิฟเวอร์การจัดการ

สำหรับเอเจนต์อื่นๆ Operations Managerจะทำงาน health service watcher ซึ่งการตรวจสอบสเตจของรีโมต health service จากมุมมองของการจัดการเซิฟเวอร์