How to System Center 2016 R2 คืออะไร???

SC 2012R2 คือ การจัดการแบบเบ็ดเสร็จทั้งในสภาพแวดล้อมของการติดตั้งใช้งานในสถานที่ ผู้ให้บริการ และ Windows Azure จึงช่วยเพิ่มขีดความสามารถของระบบปฏิบัติการคลาวด์ของไมโครซอฟท์ System Center 2016 R2 มีทั้งคุณสมบัติใหม่ๆ ที่โดดเด่น และมีการเพิ่มประสิทธิภาพของคุณสมบัติที่มีอยู่แล้วตั้งแต่การจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน การตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐาน การตรวจสอบประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่น ระบบอัตโนมัติ และการบริการตนเอง รวมถึงการจัดการบริการด้านไอที

ประโยชน์ที่ได้รับ

System Center ช่วยเพิ่มขีดความสามารถของระบบปฏิบัติการคลาวด์ของไมโครซอฟท์โดยการให้การจัดการแบบเบ็ดเสร็จทั้งในสภาพแวดล้อมของการติดตั้งใช้งานในสถานที่ ผู้ให้บริการ และ Windows Azure

เรียบง่ายและให้ประสิทธิภาพต่อราคาที่คุ้มค่า

เพื่อทำให้ปรับใช้ได้ง่าย เราได้ให้แม่แบบบริการ และรันบุ๊ค (runbook) สำหรับส่วนประกอบของ System Center คุณสามารถรวมความสามารถต่างๆ ของ System Center กับเครื่องมือด้านการจัดการที่มีอยู่ของคุณผ่านตัวเชื่อมต่อ บริการที่ทำงานผ่านเว็บ และ Integration Packs นอกจากนี้ System Center ยังช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งให้ระบบการจัดเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาพต่อราคาที่ดียิ่งขึ้นสำหรับเวิร์กโหลดที่มีความสำคัญต่อธุรกิจของคุณโดยการจัดการหน่วยจัดเก็บข้อมูลที่อิงกับไฟล์ของ Windows Server และพื้นที่จัดเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงเพิ่มการทำงานแบบอัตโนมัติ และการรวมระบบซึ่งช่วยให้คุณสามารถใช้โครงสร้างพื้นฐานของคุณได้อย่างคุ้มค่า และสามารถคาดการณ์ได้

การจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน

System Center ช่วยให้คุณจัดการสภาพแวดล้อมเสมือนจริงและคลาวด์ด้วยสนับสนุนความสามารถของ Windows Server อย่างอย่างเต็มที่ รวมทั้งความสามารถในการขยายขนาดและประสิทธิภาพของ Hyper-V การรองรับ VMware vSphere และ Citrix XenServer นอกจากนี้ยังรองรับสภาพแวดล้อมที่ทำงานบนลีนุกซ์ ด้วยการรองรับ Dynamic Memory อย่างเต็มที่ System Center ยังยอมให้ VM เชื่อมต่อกับ SAN ที่เชื่อมต่อผ่านช่องทางใยแก้วนำแสงเพื่อให้คุณสามารถจำลองเวิร์กโหลดที่ต้องการมากที่สุด และเชื่อมต่อเวิร์กโหลดไปยังแพลตฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลในลำดับชั้นที่สูงที่สุดของคุณได้ และเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านการจัดเก็บสำหรับเวิร์กโหลดที่มีสำคัญต่อธุรกิจของคุณ System Center จะให้ความสามารถในการจัดเตรียมแบบ bare metal provisioning และการสร้างคลัสเตอร์ของของคลัสเตอร์ไฟล์เซิร์ฟเวอร์ที่เพิ่มจำนวนเซิร์ฟเวอร์ได้ รวมถึงการทำระบบเครือข่ายเสมือนจริงสำหรับสภาพแวดล้อมในการใช้งานที่หลากหลายพร้อมกับการจัดเตรียมเอจเกตเวย์แบบอัตโนมัติที่ทำการเชื่อมต่อเครือข่ายทางกายภาพและเสมือนจริงเข้าด้วยกัน System Center ยังให้การทำงานโดยอัตโนมัติที่เชื่อถือได้ และให้ประสิทธิภาพต่อราคาที่คุ้มค่าซึ่งจะช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น นอกจากนี้คุณยังสามารถโยกย้ายเวิร์กโหลดจากระบบที่ติดตั้งใช้งานภายในหน่วยงานไปยัง Windows Azure ผ่านประสบการณ์ในการใช้งาน System Center ที่ คุ้นเคย สำหรับส่วน ประกอบ Configuration Manager จะช่วยให้คุณทำให้การใช้งานเซิร์ฟเวอร์ทางกายภาพ การจัดทำรายการซอฟต์แวร์ และการปรับปรุงระบบเป็นไปโดยอัตโนมัติ

Product Name

System Center 2016 R2 Datacenter Edition
System Center 2016 R2 Standard Edition

End-User Price
150,000.00
63,500.00
Dealer Price
Call
Call