Office 365 คืออะไร?

  • Post author:
  • Post category:News
  • Post comments:0 Comments

Office 365 คืออะไร?

หลาย ๆ คนอาจจะสับสนว่า Office 365 คืออะไร ? มันเป็นตัวเดียวกับ Office 2013 หรือเปล่า จริง ๆ แล้ว Office 365 คือระบบที่รวมรวมระบบต่าง ๆ เอาไว้บนระบบ Cloud ที่เราเรียกว่า “Public Cloud” และให้บริการระบบต่าง ๆ เหล่านั้นบน ระบบ Cloud ซึ่งในที่นี้ Office 365 ได้รวมเอา Office 2013, Outlook Mail, One drive (พื้นที่เก็บไฟล์), Lync Online (Chat), Calendar ฯลฯ มารวมไว้ให้บริการในที่เดียวกัน เราสามารถใช้งาน Software หรือ Application ได้ในคราวเดียวกันด้วยการ Login เข้าระบบเพียงครั้งเดียว ในลักษณะ Online ผ่านอินเตอร์เน็ต จากส่วนต่าง ๆ ของโลกที่มีระบบอินเตอร์เน็ตเข้าไปถึง ซึ่งบริการเหล่านี้จะมีค่าใช้จ่ายเป็น รายเดือน และ รายปี ต่อ 1 ผู้ใช้

ปัจจุบันในโซน เอเชีย จะเน้นการใช้บริการ Office 365 บนเครื่อง PC และ Notebook เป็นหลัก ซึ่งอนาคตอันใกล้นี้ จะมีการปรับปรุงให้สามารถทางานได้กับทุก Device เช่น Mobile Phone, Tablet, และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ ที่เห็นชัดเจนในขณะนี้คือ ทีวีบางรุ่นก็สามารถเล่นอินเตอร์เน็ตได้ เทคโนโลยีเหล่านี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่กาลังมาแรงในยุคปัจจุบัน พูดง่าย ๆ คือใครที่รับเทคโนโลยีนี้ก่อน ก็จะได้รับสิทธิ์การใช้งานเทคโนโลยีนี้ก่อนเสมอ เพราะจะมีการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาโดยบริษัทไมโครซอฟต์

Cloud คืออะไร?

Cloud คืออะไร? แหล่งที่รวบรวมการให้บริการ บริการและทรัพยากรต่าง ๆ เช่น บริการ Software, Disk (พื้นที่สาหรับจัดเก็บไฟล์), Application ฯลฯ ผู้ใช้สามารถเลือกใช้บริการต่าง ๆ ที่มีบน Cloud และสามารถบริหารจัดการเองได้ทั้งหมดตามสิทธิ์ที่ได้รับเพียงเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ซึ่งการใช้งาน Software หรือ Application ต่าง ๆ เหล่านั้นไม่จาเป็นเลยที่ เครื่อง PC หรือ Notebook จะต้องลงSoftware หรือ Application นั้น ๆ บนเครื่อง PC หรือ Notebook เลย และที่สาคัญ Cloud มีกระจายให้บริการคลุมคลุมทั่วโลก หากจะพูดให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น ขอยกตัวอย่างการให้บริการของ Google จะสังเกตได้ว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในมุมโลก ก็สามารถโหลด Application ต่าง ๆ จาก Play Store ได้ ซึ่ง Application เหล่านั้นเสมือนหนึ่งมันรอเราอยู่บนก้อนเมฆ เพียงแต่เราจะเลือกใช้บริการอะไรที่ตรงกับความต้องการและเหมาะสมกับเราเท่านั้นเอง

แล้ว 365 จะปลอดภัยหรือ?

ก่อนอื่นต้องขอถามก่อนว่า ท่านที่ใช้บริการ Gmail, Yahoo Mail, Hotmail, และอื่น ๆ แล้วท่านคิดว่าปลอดภัยหรือไม่? หากตอบว่า ไม่ Office 365 มีคาตอบ ข้อมูลความปลอดภัยรับประกันได้ บริษัท Microsoft เป็นบริษัท ที่ให้บริการระบบต่าง ๆ ทั่วโลก ที่เห็นชัดเจนในตอนนี้คือระบบฟรีอีเมล หลายท่านอาจจะคุ้นเคยดีกับอีเมลชื่อดัง Hotmail ซึ่งเป็นการบริการฟรี แต่มีระบบความปลอดภัยสูง และ Office 365 การให้บริการแบบมีค่าใช้จ่ายรายเดือน รายปี และแบบฟรี (สาหรับภาคการศึกษาที่เป็นลูกค้าของ บริษัทฯ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นสถาบันหนึ่งที่ได้ใช้งาน Office 365 แบบไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ สาหรับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และมีระบบความปลอดภัยสูงสุดระดับโลก (Quarterly worldwide uptime : 99.9 %)

ข้อมูลอ้างอิง : http://office.microsoft.com/en-us/business/office-365-trust-center-cloud-computing-security-FX103030390.aspx

สรุป Office 365 คือการจาลองและย้ายรูปแบบการทางานใน Office ขึ้นไปทางานบนอินเตอร์เน็ตซึ่งข้อมูลต่าง ๆ จะเก็บบนระบบ Cloud มีความปลอดภัยสูง และเป็นลักษณะ Private ผู้ใช้สามารถจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ และสามารถแชร์ทรัพยากรร่วมกับผู้อื่น ได้ด้วยตนเอง เสมือนหนึ่งทางานกับ Software บนเครื่อง PC หรือ Notebook รวมไปถึงการเรียกใช้งานทรัพยากรต่าง ๆ ที่อยู่บน Cloud ได้ตลอดเวลาหากมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต สามารถทางานได้ 365 วัน ทุกที่ ทุกเวลา

 

มีบริการอะไรบ้างใน Office 365 ที่สามารถนำมาใช้กับงานประจำ

1Exchange Online

เป็นทางเลือกหนึ่งเพื่อเพิ่มศักยภาพการทางานได้ในทุกสถานที่ ทุกเวลา กับบริการอีเมล์สาหรับองค์กรหรือส่วนตัว พร้อมซิงค์ปฏิทินนัดหมายร่วมกันได้ และได้รับเนื้อที่จัดเก็บจดหมายอีเลคทรอนิกส์สูงถึง 50 GB ซึ่งปัจจุบันอีเมลขององค์กรจะได้รับสิทธิ์เพียงคนละ 2 GB เท่านั้น

2One Drive

เป็นบริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเอกสารภายในองค์กรหรือส่วนตัว สามารถแชร์ทรัพยากรต่าง ๆ ใช้งานร่วมกันได้บนระบบ Cloud พร้อมระบบค้นหาและระบบบริหารจัดการสิทธิ์การเข้าถึงไฟล์ข้อมูลต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง ซึ่งมีความปลอดภัยสูง และเนื้อที่ในการจัดเก็บไฟล์นั้นสูงถึง 25 GB เลยทีเดียว

3Office 365 Professional Plus 2013 Online

เป็นชุดออฟฟิศครบสมบูรณ์ Version 2013 ประกอบด้วย Word®, Excel®, PowerPoint®, OneNote®, Excel Survey ซึ่งสามารถใช้งานได้โดยไม่แตกต่างจากการใช้งานชุด Office บนเครื่อง PC หรือ Notebook เลย และสามารถใช้งานได้ ถึงแม้เครื่องดังกล่าวจะไม่ได้ลงโปรแกรมชุด Office ใด ๆ ไว้ในเครื่องนั้น ๆ เพราะเป็นการใช้งาน ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจากองค์กรหรือจากที่บ้าน

4Lync Online

สามารถติดต่อสถานะบุคคลได้ว่า ขณะนั้นว่างหรือไม่ได้อยู่ที่โต๊ะทางาน หรือเข้าร่วมในการประชุม สามารถส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที ตั้งค่าการ ระชุม Lync แชร์เดสก์ท็อปหรือโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งให้ผู้ที่อยู่ในกลุ่มสามารถมองเห็นได้ เช่น Presentation, ไฟล์รายงานการประชุม สามารถติดต่อสื่อสารกันภายในองค์กรหรือภายนอกองค์กรได้ทั้งภาพ และเสียง

อยากใช้งาน Office 365 ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook ที่ลงระบบปฏิบัติการ Windows 7 หรือ 8 ขึ้นไป

2. โปรแกรม Browser สาหรับเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต เช่น Internet Explorer (IEขึ้นไป ส่วนโปรแกรม Browser ตัวอื่น เช่น Firefox, Chrome, Safari ควรจะเป็น Version ใหม่ล่าสุด ซึ่งสามารถ Download มาลงใช้งานได้ฟรี

หมายเหตุ : เนื่องจากวันที่ 8 เมษายน 2557 เป็นต้นไป สาหรับ Windows XP ทางบริษัทไมโครซอฟต์ จะไม่ Support แล้ว นั่นก็หมายความว่า หากยังใช้งาน Windows XP ต่อไปหลังจากวันดังกล่าว นอกจากจะใช้งาน Office 365 ไม่ได้แล้วนั้น ก็จะมีปัญหาตามมาคือ ระบบจะมีช่องโหว่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทาให้มีผลเสียต่องานและเครื่องคอมพิวเตอร์ไปด้วย ซึ่งในหลาย ๆ หน่วยงานก็ได้วางแผนเปลี่ยนระบบปฏิบัติการ จาก Windows XP ไปเป็น Windows 7 บ้างแล้วในบางหน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯ

หากมีปัญหาการใช้งานติดต่อใคร?

หากผู้ใช้ต้องการปรึกษาปัญหาการเข้าใช้งานหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่

ฝ่ายขาย คุณจักรพันธ์ ชวพันธ์ศิริพ โทร 095-207-8887 Email: Salesgroup@microsystems.co.th

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.