การลดค่าใช้จ่าย ราคาที่คาดการณ์ได้ และ การใช้งานที่ง่ายดายของ Office 365 เป็นสิ่งดึงดูดใจอย่างหนึ่ง  แต่นั่นไม่ใช่จุดแข็งทั้งหมด Office 365 เป็นผู้ให้บริการรายเดียวที่มีความปลอดภัยสูงไม่สามารถแทรกแซงได้ มีระบบป้องกันการสูญหายและการรับประกันตลอดการใช้งานโดยมีเงื่อนไขภายใต้ add-ons ที่จำเป็นไปสู่สถานที่สำคัญบนระบบอีเมล์

 

บริการคลาวน์แบบครบวงจรของ Mimecast ช่วยลดความเสี่ยงด้านอีเมล์สำหรับ Office 365 ด้วยการเชื่อมช่องว่างระหว่างผู้ขายรายเดียวและผู้ขายที่เกื้อกูลกัน ผลิตภัณฑ์ Mimecast ให้ความป้องกันจากภัยคุกคามสูงสุด ข้อมูลที่แข็งแกร่งและสมบูรณ์ และสามารถกู้คืนข้อมูลได้หากเกิดภัยพิบัติต่อโครงสร้างพื้นฐานของไมโครซอฟท์

สิ่งที่จะได้รับจากบริการ Mimecast สำหรับ Office 365

  • Mimecast S1 มีการรักษาความปลอดภัยที่ครอบคลุมหลายชั้น และการป้องกันผู้ขายหลายราย รวมถึงป้องกันภัยคุกคามจากการถูกเจาะระบบและภัยคุกคามขั้นสูง
  • Mimecast A1 ให้การจัดเก็บเมล์บ็อกมีหลายระดับสอดคล้องกับการใช้งานอย่างอิสระ การสำรองข้อมูลอีเมล์ที่สามารถตรวจสอบได้ซึ่งรองรับตามกฏหมาย e-discovery และการกู้คืน
  • Mimecast C1 สังเกตุการณ์ไหลเข้าของเมล์ใน Office 365 รวมถึงแจ้งเตือนและการกดคลิกตอบเพียงครั้งเดียว สำหรับการเข้าถึงอีเมล์ของพนักงานโดยอย่างลื่นไหลผ่าน Outlook สำหรับวินโดว์ Mac โมบายล์แอพพลิเคชั่น และเว็บไซต์
  • ใช้บันเดิ้ล M2 และ M2A แบบบูรณาการสำหรับปรับปรุงความปลอดภัยของ Office 365 และ ความยืดหยุ่นของไซเบอร์
  • การย้ายระบบที่รวดเร็วคล้าย Exchange ด้วย คลาวน์เมล์บ็อกและการค้นหาข้อความ