Microsoft Exchange คือมาตราฐานอีเมล์สำหรับองค์กร ในทุกการใช้งานจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด e-discovery ระบบรักษาความปลอดภัยและบริการกู้ข้อมูลเมื่อเกิดภัยพิบัติ ซึ่งทำให้เพิ่มความยุ่งยากให้กับการจัดการต่างๆ

บริการ Mimecast ช่วยให้การส่งสารมีความแข็งแรงและง่ายขึ้น ฟังก์ชั่นพื้นฐานของ Exchange มีพื้นฐานอยู่บนระบบอีเมล์ การบูรณาการเดี่ยวสำหรับชุดของระบบรักษาความปลอดภัยในอีเมล์ การรักษาข้อมูลถาวร และความต่อเนื่องของบริการ ช่วยลดความเสี่ยง ราคา และการจัดการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่สาม ในบริการเดียวและในคลาวด์

สิ่งที่จะได้รับจากบริการ Mimecast สำหรับ Exchange

  • แพลทฟอร์มเดี่ยวหรือบูรณาการช่วยลดผลกระทบต่อความเสี่ยงในอีเมล์ขณะเดียวก็ลดความยุ่งยากและค่าใช้จ่ายต่างๆ
  • Mimecest S1 ให้บริการรักษาความปลอดภัยทางอีเมล์ชั้นนำในระดับอุตสาหกรรม ซึ่งป้องกันยูสเซอร์และเน็ตเวิร์คจากสแปม ไวรัส และภัยคุกคามขั้นสูง
  • พื้นที่จัดเก็บที่สามารถปรับขนาดได้ในพื้นที่เก็บข้อมูลถาวรของระบบคลาวด์ ด้วย Mimecast A1 ซึ่ง มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดด้านการกำกับดูแลรวมถึงการสนับสนุน e-discovery และกฏหมาย
  • Mimecast C1 สำหรับการเข้าถึงอีเมล์ของพนักงงานโดยไร้ข้อบกพร่อง ซึ่งป้องกันที่เป็นไปตามแผนและป้องกันเหตุการณ์ที่ผิดคาดเมื่อ Exchange หยุดทำงาน