Microsoft Azure จัดการข้อมูลได้ดีกว่า ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่า

 

เกี่ยวกับ Azure

 

Microsoft Azure คือ คลาวด์แพลตฟอร์ม (Cloud Platform) ที่เปิดกว้างและมีความยืดหยุ่นสูงเพื่อทำหน้าที่เป็นรากฐานสำหรับการสร้าง ติดตั้ง รวมถึงจัดการโซลูชัน รองรับการใช้งานในรูปแบบ Iaas( Infrastructure as a Service) และ Pass (Platform as a Service) นั่นคือท่านสามารถเช่าใช้บริการโดยให้ Microsoft ช่วยดูแลและจัดการด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย เหมาะสำหรับองค์กรทุกขนาดไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ที่ต้องการพัฒนาและปรับปรุง ศูนย์ข้อมูลให้มีความยืดหยุ่นและรองรับกับความต้องการทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ให้บริการ App

การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อใช้งานบน Azure ทำได้โดยใช้ภาษาที่หลากหลาย เช่น Java, PHP, .NETผ่านชุดเครื่องมือ และเฟรมเวิร์กต่างๆ

 

ให้บริการ Compute

เพื่อการสร้างเครื่องเวอร์ชวล (Virtual Machine) เพื่อติดตั้งระบบปฏิบัติการพร้อมด้วยระบบฐานข้อมูลที่หลากหลาย

ให้บริการ Storage

เพื่อการทำสำรองข้อมูล ย้ายข้อมูลที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว และสำรองข้อมูลไปยังพื้นที่จัดเก็บได้อย่างปลอดภัย

 

ให้บริการ Network

เพื่อการเชื่อมต่อระบบคลาวด์เข้ากับโฮสต์และการติดตั้งใช้ในองค์กร

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.