NEWS

Outsource ดีไหม? แบบไหนคุ้มกว่า?

เนื่องด้วยสภาพเศรษฐกิจในปัจุบัน การเปิดบริษัทก็ตามมาด้วยค่าใช้จ่ายน่าปวดหัวมากมายในการริเริ่มบริษัทหรือที่เรียกว่า “Setup Cost, เซ็ตอัพคอส” แล้วค่าใช้จ่ายดังกล่าวอาจจะใช้ระยะเวลานานมาก กว่าจะคืนทุน ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนเหมือนกันในแต่ละธุรกิจ วันนี้ MCS...

Read More

AI แย่งงานมนุษย์ อาชีพใดรอด อาชีพใดไม่รอด?

ในปัจจุบัน Artificial Intelligence ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI กำลังมาเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์ แต่บางอย่างก็เข้ามาทำให้มนุษย์มีบทบาทน้อยเพื่อลดต้นทุน กล่าวง่าย ๆ...

Read More

EVENTS

VIDEO

Close Menu