AI แย่งงานมนุษย์ อาชีพใดรอด อาชีพใดไม่รอด?

ในปัจจุบัน Artificial Intelligence ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI กำลังมาเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์ แต่บางอย่างก็เข้ามาทำให้มนุษย์มีบทบาทน้อยเพื่อลดต้นทุน กล่าวง่าย ๆ คือ เข้ามาแย่งงานเรานั่นเอง แต่ยังมี 10 อาชีพที่  AI ไม่สามารถทำแทนได้ โดยเฉพาะงานที่ต้องใช้ ดุลพินิจ ความคิดสร้างสรรค์ หรือ ต้องอาศัยความชำนาญและประสบการณ์เฉพาะด้าน และนี่ก็เป็นข้อจำกัดที่ AI ไม่สามารถทำแทนมนุษย์ได้

 

อาชีพที่ปัจจุบันที่มนุษย์ถูก AI แย่งงานไปแล้วส่วนหนึ่งคือ

 • อาชีพคนขับรถ ยานพาหนะไร้คนขับ
 • อาชีพพนักงงานเสิร์ฟอาหาร
 • อาชีพนักแปลภาษา
 • อาชีพพนักงาน Call Center
 • อาชีพการตลาดเฉพาะบุคคล
 • อาชีพการวิเคราะห์ใบหน้าและหาคนร้าย
 • อาชีพการตรวจวิเคราะห์โรค (เบื้องต้น)
 • อาชีพที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
 • อาชีพ Cyber security และหาช่องโหว่ในหน่วยงาน
 • อาชีพนักข่าว อาชีพเก็บข้อมูลเอกสาร บันทึกข้อมูล
 • อาชีพนักวิเคราะห์ด้านการเงิน

เรามาดูกันว่าอาชีพที่ยังรอดต่อการถูกแย่งงานจาก AI มีสายอาชีพไหนบ้าง

 • อาชีพหมออายุรกรรม การวินิจฉัยอาการอย่างต่อเนื่อง แพทย์ผิวหนัง เภสัชกร แพทย์ที่ดูแลด้านสุขภาพ ครอบคลุมทุกเพศทุกวัย
 • สายอาชีพ/ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความงาม คลินิคความงาม ทั้งแพทย์ศัลยกรรม ทันตแพทย์ พนักงานขายสินค้าด้านความงาม
 • อาชีพ Programmer/Coding ผู้คิดค้น Concept หรือ Application ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย จำเป็นต้องอาศัยความชำนาญและประสบการณ์เฉพาะด้าน
 • อาชีพวิศวกร/อาชีพด้านพลังงาน การประหยัดพลังงาน
 • อาชีพด้านวิทยาศาสตร์เคมี ชีวเคมี สารเคมีที่มาจากธรรมชาติ พืชวิทยา
 • อาชีพช่างชำนาญการเกี่ยวกับเครื่องกลขั้นสูง วิศวกรรมเครื่องกลแรงงาน
 • อาชีพการทูตระหว่างประเทศ
 • อาชีพที่ดูแลสิ่งแวดล้อม นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จิตอาสาฯ
 • อาชีพเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง สัตวแพทย์ ผู้ผลิตวัคซีนสำหรับสัตว์เลี้ยง เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ผู้ให้ความอบอุ่นกับสัตว์เลี้ยงเหล่านี้ต้องใช้จิตวิญญาณความเป็นมนุษย์
 • อาชีพนักกีฬา

 

 

MCS เชื่อว่า ทุกอาชีพยังมีความหวังถ้าเราไม่เลือกงาน ไม่ยากจนอย่างแน่นอน ขอแค่ฝึกฝนและและมีความเข้าใจในงานที่ทำ พัฒนาความรู้ความสามารถในงานสายอาชีพ ให้เกิดความเชี่ยวชาญ จนกลายเป็นมืออาชีพ รู้ทันเทคโนโลยี ปรับตัว และประยุกต์ใช้ คตินี้ได้ผลดีเสมอไม่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรเราจะสามารถปรับตัว เปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมในอนาคตได้อย่างแน่นอน

 

สนใจร่วมงานกับเราได้ที่ https://www.microsystems.co.th/career/

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.