Active Directory on Cloud

Active Directory on Cloud มีปัจจัยอย่างไร และทำไมต้องเลือกใช้งานในปัจจุบัน ???

คงจะต้องเรียกว่าสถานการณ์ Covid-19 อยู่คู่กับคนไทยและธุรกิจไทยมานานมากกว่า 18 เดือนและก็ยังคงต้องเผชิญกับสถานการณ์ Covid-19 อีก 3-5 ปีโดยประมาณ แต่คนทำงาน พนักงาน หรือเจ้าของกิจการ ยังต้องสู้และฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อให้ห้างร้าน บริษัทฯ องค์กร หรือหน่วยงานราชการ ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจให้ได้อย่างปกติที่สุด

ปัจจัยการ Migrate Active Directory on Cloud เช่น...

 1.  ต้องการลดค่าใช้จ่าย IT ภายในห้างร้าน บริษัทฯ องค์กร หรือหน่วยงานราชการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ค่าไฟฟ้า,ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS, ค่าอุปกรณ์สำรองข้อมูลและพื้นที่เก็บ Backup Data , ค่าซ่อมบำรุง MA Service , ค่าเสื่อมของอุปกรณ์ทางบัญชี และอื่นๆ อีกมามาย
 2. ไม่สามารถความควบคุมและการจัดการที่มีประสิทธิภาพเนื่องจากปัญหาการ Work From Home (WFH) ทำให้ไม่สะดวกต่อการ Support หรือ Security Policy บ้างอย่างที่เคย Setup ไว้ไม่ทำงาน
 3.  ระบบ Active Directory ในปัจจุบันไม่รองรับเช่น
  • พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562
  • พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
  • พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562
  • ทำให้มีความเสี่ยงเรื่องของบุคคลและข้อมูลภายในห้างร้าน บริษัทฯ องค์กร หรือหน่วยงานราชการ ได้งาน
 4. ความไม่ต่อเนื่องของพนักงานที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ที่สำคัญ
 5. ไม่มีสถานที่ตั้งสำรองข้อมูล DR site ในกรณีฉุกเฉินจากเหตุการณ์ต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดเดาเหตุการณ์ได้
 6. ข้อมูลปัจจัยอื่นๆ อีกมากมาย...

เมื่อห้างร้าน บริษัทฯ องค์กร หรือหน่วยงานราชการ บทวนความน่าจะเป็นแล้วก็จะไม่ยากที่จะเลือกดำเนินกิจกรรมต่างในรูปแบบที่ต้องการได้ไม่ยากเพื่อเตรียมตัวและปรับตัวก่อนที่อื่นๆ คือความได้เปรียบเทียบของธุรกิจในยุคนี้จริงๆ

#DR #HCI #Nutanix #HPE #Dell #Lenovo #Cisco #PDPA #Workathome #MicrosoftGoldPartner #SystemCenter #SCCM #SharePointWorkFlow #Microsoft #DataCenter #firewall #covid #backupsite #BCP #Sophos #Nityothand #Desktopasaservice #cybersecurity #ITGeist #Citrix #XiFrame #Daas #Veeam #Offsitebackup

Link Site Reference: https://www.microsystems.co.th/reference/
Link Cloud Service: https://cloud.microsystems.co.th/
Link Implement Service: https://www.microsystems.co.th/

สนใจ Solution ติดต่อ
Mr.Jakkaphan Chavaphansiriporn
Business Director (Business Solution Team)
Email:Jakkaphan@microsystems.co.th
Skype SIP: Jakkaphan@microsystems.co.th
Mobile : 083-447-2499
Telephone: 02-550-6887

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.