Office 365 คืออะไร?

Office 365 คืออะไร? หลาย ๆ คนอาจจะสับสนว่า Office 365 คืออะไร ? มันเป็นตัวเดียวกับ Office 2013 หรือเปล่า จริง ๆ แล้ว Office 365 คือระบบที่รวมรวมระบบต่าง ๆ เอาไว้บนระบบ Cloud ที่เราเรียกว่า “Public Cloud”…

0 Comments

Microsystems(Thailand): Happy New Year2018

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560 บริษัท ไมโครซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ถือโอกาสอันดีเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นี้มอบกระเช้าของขวัญเพื่อขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจ ให้เราเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจคุณตลอดปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งคำอวยพรดีๆ เพื่อส่งมอบความสุขแก่ลูกค้าทุกท่านตลอดไป และยังถือโอกาสนี้ เข้าไปดูแลตรวจสอบความเรียบร้อย รวมถึงตอบข้อสงสัยในการใช้งานระบบต่างๆ อีกด้วย

0 Comments