ประโยชน์จาก Sharepoint

Microsoft SharePoint คือ web application ที่มี template ให้เลือกใช้มากมาย เป็นระบบแชร์ข้อมูลและบริหารเอกสารผ่านเว็บเบราว์เซอร์ เช่น Internet Explorer, Chrome หรือ Firefox มีการนำไปประยุกต์ใช้งานหลายด้าน เช่น สร้างเว็บไซต์ ใช้เป็นที่ปลอดภัยสำหรับทำหน้าที่เสมือนเป็นตัวกลางการเก็บ, จัดระเบียบ, แลกเปลี่ยน, แบ่งปัน สร้างและแก้ไขเอกสาร Microsoft Office แบบออนไลน์ ค้นหาข้อมูลที่ใช้ภายในองค์กรและเสามารถเข้าถึงไฟล์ข้อมูลจากอุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่มีเว็บเบราว์เซอร์ มีหน้าที่หลักในการสร้างพื้นที่ทำงานร่วมกัน ใช้เอกสารร่วมกัน และสามารถเชิญสมาชิกเพื่อเข้ามาสู่พื้นที่ทำงานร่วมกันได้ โดยจะมีระบบเซิร์ฟเวอร์เป็นตัวบริหารจัดการ และนอกจากนี้ Sharepoint ยังมีความสามารถในการเป็น เครือข่ายสังคมภายในองค์กรอีกด้วย

ประโยชน์ของ SharePoint

  • แชร์พื้นที่การทำงาน ให้ระบบการทำงานที่รวมเป็นหนึ่งสำหรับเว็บไซต์ขององค์กร สามารถใช้เอกสารร่วมกับผู้ร่วมงาน จัดการโครงการร่วมกับบริษัทคู่ค้า และประกาศข้อมูลให้ลูกค้าทราบได้
  • มีเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพ และ platform เพียงหนึ่งเดียวสำหรับการจัดการเครื่องมือต่างๆ ทุกคนจะสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทำงานร่วมกันอย่างที่ต้องการได้อย่าง ง่ายดาย
  • ช่วยให้ผู้ใช้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูล รายงาน และโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจได้ ทั้งยังช่วยในการค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการเพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจได้
  • ทำให้การจัดการเนื้อหาเป็นเรื่องง่าย เพียงกำหนดมาตรการด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ทำงานอยู่ เบื้องหลัง ด้วยคุณลักษณะต่างๆ เช่น ชนิดเอกสาร นโยบายการเก็บรักษา และการเรียงลำดับเนื้อหาอัตโนมัติ แล้วให้ผู้ใช้ทำงานได้ตามปกติใน Microsoft Office
  • ระบบที่สามารถเก็บข้อมูล แชร์ข้อมูล ค้นหา แลกเปลี่ยน รวมถึงการจัดการต่างๆ ไว้เป็นศูนย์กลาง และใช้ได้บน Web Browser ทั้งหมดโดยที่เครื่อง Client ไม่ต้องติดตั้ง Software ใดๆทั้งสิ้น ทำให้ประหยัดด้านค่าใช้จ่าย ด้านเวลา และง่ายในการจัดการ Web Portal

 

ผลิตภัณฑ์ SharePoint

SharePoint Online  บริการบนระบบคลาวด์ที่โฮสต์โดย ไมโครซอฟท์ สำรับธุรกิจทุกขนาด แทนที่จะติดตั้งและปรับใช้ SharePoint Server ภายในองค์กร ธุรกิจใดๆ ก็สามารถสมัครใช้งานแผน Office 365 หรือบริการ SharePoint Online แบบสแตนด์อโลนได้ พนักงานของคุณสามารถสร้างไซต์เพื่อแชร์เอกสารและข้อมูลกับเพื่อนร่วมงาน คู่ค้า และลูกค้า เมื่อต้องการเริ่มต้นจัดเก็บไฟล์ของคุณบนไซต์ทีมของคุณ

SharePoint Server องค์กรต่างๆ สามารถปรับใช้และจัดการ SharePoint Server ภายในองค์กร โดยที่มีฟีเจอร์ทั้งหมดของ SharePoint Foundation และยังมีฟีเจอร์และความสามารถเพิ่มเติม เช่น การจัดการเนื้อหาองค์กร ข่าวกรองธุรกิจ การค้นหาองค์กร ไซต์ส่วนบุคคล และตัวดึงข้อมูลข่าวสาร

SharePoint Foundation ไม่มีการจำหน่ายแบบแยกต่างหากสำหรับการวางจำหน่าย SharePoint 2016 SharePoint Foundation เป็นเทคโนโลยีที่สำคัญสำหรับไซต์ SharePoint ทั้งหมด SharePoint Foundation (เดิมคือ Windows SharePoint Services) สามารถปรับใช้ในองค์กรได้ฟรี คุณสามารถใช้ SharePoint Foundation เพื่อสร้างไซต์ได้หลายชนิดที่คุณสามารถทำงานร่วมกันได้บนเว็บเพจ, เอกสาร, รายการ, ปฏิทิน และข้อมูลได้

SharePoint Designer 2013 โปรแกรมฟรีที่วางจำหน่ายครั้งสุดท้ายในปี 2013 โดยใช้สำหรับสร้างโซลูชันแบบเวิร์กโฟลว์ที่มีประสิทธิภาพ และใช้ในการแก้ไขเนื้อหาภายนอกชนิดต่างๆ สำหรับโซลูชันข้อมูลภายนอกที่อิงตาม Business Connectivity Services

OneDrive for Business ซิงค์ โปรแกรมเดสก์ท็อปที่คุณสามารถใช้ซิงค์เอกสารจากทีมไซต์หรือ OneDrive for Business ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณสำหรับการใช้แบบออฟไลน์

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.