ซัพพอร์ตสายเกรียน EP.07 Firewall มีไว้ทำอะไร ??

Firewall มีไว้ทำอะไร ??

ไฟร์วอลล์ (Firewall) คือ ระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะทำหน้าที่เปิดและปิด การเข้าถึงจากภายนอก (เช่น จากอินเตอร์เน็ต) เข้าถึงเครือข่ายภายใน (เช่น เครือข่ายภายในองค์กร หรือคอมพิวเตอร์ส่วนตัว) ได้ อาจพูดได้ว่า Firewall ก็เหมือนยามหน้าประตูของคอมพิวเตอร์ ซึ่งการเข้าถึงจากภายนอกจะต้องผ่านให้ Firewall ตรวจสอบก่อนว่าสามารถเข้าระบบเครือข่ายภายในได้หรือไม่ Firewall โดยจะมีการกำหนดกฎระเบียบบังคับใช้เฉพาะเครือข่าย ซึ่งหมายความว่าหากการเข้าถึงนั้นถูกต้องตามที่ Firewall กำหนดไว้ ก็จะเข้าถึงเครือข่ายได้ หากไม่ตรงก็จะเข้าถึงไม่ได้ (หรือที่เรียกกันว่า Default deny นั่นเอง)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : Salesgroup@microsystems.co.th
Website : https://www.microsystems.co.thhttps://cloud.microsystems.co.th
FaceBook : https://www.facebook.com/microsystems.co.th/
Line@ : @microsystems
#supportสายเกรียน #ประโยชน์ของOneDrive #OneDrive

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.