SharePoint Workflow

รับวางระบบและติดตั้ง SharePoint Server

                Microsoft SharePoint  เป็นเทคโนโลยีต้นแบบสำหรับไซต์ SharePoint ทั้งหมด ซึ่งมีพร้อมใช้งานสำหรับการปรับใช้ในองค์กร โดยในรุ่นก่อนหน้านี้เรียกว่า Windows SharePoint Services คุณสามารถใช้ SharePoint เพื่อสร้างไซต์หลายๆ ชนิดได้อย่างรวดเร็ว ที่ซึ่งคุณสามารถทำงานร่วมกันบนเว็บเพจ เอกสาร รายการ ปฏิทิน และข้อมูลได้วซึ่งผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ที่อาศัยเทคโนโลยีของ Web Server 2.0 ในการให้เฟรมเวิร์กที่สอดคล้องกันและคุ้นเคยอยู่แล้ว สำหรับรายการและไลบรารี การดูแลไซต์ และการกำหนดไซต์เอง SharePoint Server มีทุกคุณลักษณะที่มีใน SharePoint Foundation รวมทั้งคุณลักษณะและความสามารถอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น การจัดการเนื้อหาขององค์กร ข่าวกรองธุรกิจ การค้นหาระดับองค์กร และโปรไฟล์ส่วนตัวผ่านทาง ไซต์ของฉัน SharePoint Server มีพร้อมใช้งานสำหรับการปรับใช้ในองค์กร หรือเป็นส่วนหนึ่งของการนำเสนอบริการแบบใช้กลุ่มเซิร์ฟเวอร์ เช่น Microsoft Office 365 , Office Web App และ Application addon ในการทำ WorkFlow อีกหลายอย่างเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงธุระกิจของได้อย่างสะดวกและรวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ

ความสามารถของ  Microsoft SharePoint Server

 1. ทำการประกาศนโยบายของบริษัท หรือทำแบบสอบถาม แบบสำรวจ ของบริษัท ได้ง่าย
 2. สามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมทำต่างๆ  และควบคุมสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมของผู้ใช้อื่นได้
 3. สามารถสร้างเอกสารใหม่ตามความต้องการ เพื่อส่งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตาม schedule 
 4. รองรับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รองรับการค้นคำในไฟล์ Word, Excel, PowerPoint, Visio และ Adobe PDF
 5. กำหนดให้มีการแจ้งเตือนทางอีเมล์ เมื่อมีผู้ใช้ท่านอื่นทำการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในหน้าที่กำหนดไว้ได้
 6. สามารถเข้าถึงข้อมูล หรือไฟล์เอกสารได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ ตลอด 24 ชั่วโมง
 7. สามารถนำแบบฟอร์มต่างๆ ที่ทางองค์กรมีรูปแบบอยู่แล้วเข้ามาใช้งานร่วมในระบบ SharePoint ได้
 8. สามารถทำการจองห้องประชุมได้
 9. มีความยืดหยุ่นสูง รองรับผู้พัฒนาซอฟแวร์ สามารถแก้ไข หรือทำการเขียนโมดูลเพิ่มเติมลงไปได้
 10. สามารถรับไฟล์เอกสารที่แนบมากับอีเมล์ ให้เข้าไปเก็บใน Site ของเราได้โดยอัตโนมัติ 
 11. รองรับการใช้งานผ่าน mobile device โดยเฉพาะ (Windows Mobile) โดยจะตัดการแสดงกราฟฟิคที่ไม่จำเป็นออกไป และปรับขนาดความกว้างของหน้าจอให้เหมาะสมกับอุปกรณ์พกพา
 12. สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน  และยังปลอดภัยจากไวรัส  รวมทั้งผู้บุกรุกอีกด้วย

Microsoft SharePoint เหมาะกับใคร ?

 1. SharePoint เหมาะสมกับการใช้งานในธุรกิจขนาดเล็ก ถึงขนาดกลาง ที่มีผู้ใช้ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ที่ต้องทำงานร่วมกัน
 2. SharePoint เหมาะสำหรับธุรกิจประเภทสื่อ สิ่งพิมพ์ การประมูลงาน การพรูฟเอกสาร ที่มีการทำงานแบบ workflow หรือในลักษณะใกล้เคียง เพราะระบบจะคอยติดตามสถานะการทำงาน และแจ้งเตือนไปยังผู้เกี่ยวข้องอัตโนมัติ เมื่อมีการเสร็จสิ้นในแต่ละขั้นตอน
 3. SharePoint เหมาะสำหรับธุรกิจการขายทุกประเภท ที่ต้องทำการอัพเดตราคาสินค้า ไม่ว่าจะเป็น wholesaler, exporter, retailer เพราะแทนที่จะแก้ไขราคาในไฟล์ Excel แล้วส่งต่อไปให้ลูกค้า สิ่งเสียเวลาและใช้งานอีเมล์มากเกินความจำเป็น เพราะต้องทำการ attach ไฟล์ในเมล์อยู่เสมอ และยังเสี่ยงต่อความผิดพลาดที่เกิด หากแก้ไขผิด ทับต้นฉบับ หรือส่งไฟล์ผิด โดย SharePoint สามารถช่วยให้คุณแก้ไข/อัพเดตราคาสินค้า ใน server ได้โดยตรง แล้วปล่อยให้ระบบทำการแจ้งเตือนลูกค้าหรือกลุ่มที่กำหนดไว้ และนอกจากนี้ ยังทำการขอดูราคาหรือไฟล์ย้อนหลังได้ตลอดเวลาอีกด้วย
 4. SharePoint เหมาะสมกับสถาบันการศึกษาทุกประเภท ไม่ว่าจะใช้เพื่อทำเป็น e-library, document center, knowledge base หรือ เป็นที่นัดหมายตารางการเรียนการสอน และเอกสารประกอบการสอนของคณะครูและอาจารย์ เพื่อให้นักเรียนหรืออาจารย์ท่านอื่นๆเข้ามาดูได้ โดยสามารถกำหนดสิทธิได้อย่างละเอียด เพื่อความปลอดภัย และยังทำการเก็บไฟล์รูปภาพ หรือวีดีโอประกอบการเรียนการสอนไว้ได้อีกด้วย
 5. SharePoint เหมาะสมกับธุรกิจที่มีหลายสาขา ไม่ว่าจะในหรือนอกประเทศ โดยสามารถสร้างไซต์ย่อยเพื่อแทนแต่ละสาขา และกำหนดสิทธิให้กับพนักงานในแต่ละสาขาได้ และทำให้การติดต่อสื่อสารกัน เป็นไปอย่างง่ายดาย เพราะมีการปรับเวลาสำหรับพนักงานที่อยู๋คนละประเทศให้อัตโนมัติ
 6. SharePoint ยังสามารถปรับเปลี่ยนได้อีกมากมายเพื่อไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ โดยทุกวันนี้ มีบริษัทชั้นนำของโลกมากกว่า 20,000 บริษัท ได้นำ Microsoft SharePoint ไปใช้แล้ว