Microsoft SPLA Licensing

Microsoft SPLA Licensing คือ???

เป็น Microsoft Licensing แบบเช่าใช้รายเดือนครับ โดยบริษัทฯ , องศ์กร , หน่วยงานราชการ สามารถเลือกใช้งาน Microsoft Licensing นี้เนื่องจากจะช่วยลดต้นทุนค่าSoftware Licensing แล้ว Microsoft SPLA ซึ่งมีสิทธิ์ Upgrade Version ได้ฟรีซึ่งโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งมีใบข้อตกลงและใบอนุญาตให้ลูกค้าใช้ Licensing แบบรายเดือน โดยมีรูปแบบการคิด Licensing ดังนี้

 

1. Subscriber Access License (SAL)

  • อัตราค่าบริการตามจำนวนของผู้ใช้งานหรืออุปกรณ์จริงที่ Connect กับ Server

 

2. Per Processor License (PL)

  • อัตราค่บริการตามจำนวนของ Physical Processor หรือที่เรียกกันว่าจำนวน CPU ทั้งหมดของเครื่อง


3. Core License (CL)

  •  อัตราค่าบริการตามจำนวนของ Core CPU หรือ Logical Processor
  • 1 License (2 Core Pack) = 2 Core หรืแ 2 vCPUs

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อทาง Product Sales: 02-107-1518 , 02-645-2930 หรือ 091-889-4899

 

Microsoft SPLA Price list in 2014

Microsoft Corporate & Academic Pricing

Product Sales Tel: 02-691-6160 & 091-889-4899

License Part Numbers

Productivity

Product Description (English Language only)

End-User Price

Special Price

 

Windows

 

 

 

P71-01031

Processor Licenses (PL)

Windows Server Datacenter

7,040.00

Call

P73-04837

 

Windows Server Standard

960.00

Call

G3S-00566

 

Windows Server Essentials

1,160.00

Call

6WC-00002

Subscriber Licenses (SAL)

Windows Remote Desktop Services

340.00

Call

 

SQL Server

 

 

 

7JQ-00341

Core Licenses (CL)

SQL Server 2012 Enterprise (2 Core Pack)

27,000.00

Call

7NQ-00302

 

SQL Server 2012 Standard (2 Core Pack)

7,050.00

Call

TFA-00523

 

SQL Server 2012 Web (2 Core Pack)

450.00

Call

228-05018

Subscriber Licenses (SAL)

SQL Server Standard

765.00

Call

D2M-00502

 

SQL Server 2012 Business Intelligence

1,095.00

Call

 

Dynamics

 

 

 

QHH-00028

Subscriber Licenses (SAL)

Dynamics CRM Service Provider Edition

1,480.00

Call

4CL-00390

 

Dynamics NAV Hosted LmtdUser SAL

280.00

Call

4CL-00389

 

Dynamics NAV Hosted  FullUser

3,780.00

Call

65D-00119

 

Dynamics GP Hosted  LmtdUser SAL

280.00

Call

FA8-00092

 

Dynamics AX Hosted PerDvc SAL Ent

4,920.00

Call

FA8-00096

 

Dynamics AX Hosted  PerUsr SAL Ent

4,920.00

Call

 

Exchange Server (Partner Hosted)

 

 

 

9MD-00001

Subscriber Licenses (SAL)

Hosted Exchange Basic

40.00

Call

9MC-00001

 

Hosted Exchange Enterprise

340.00

Call

4MH-00001

 

Hosted Exchange Enterprise Plus

440.00

Call

F08-00025

 

Hosted Exchange Standard

140.00

Call

F09-00018

 

Hosted Exchange Standard Plus

240.00

Call

 

Forefront (Microsoft Hosted)

 

 

 

7VC-00168

Subscriber Licenses (SAL)

Forefront Identity Manager

80.00

Call

5SD-00001

 

Forefront UAG Server

60.00

Call

 

Lync Server

 

 

 

6QH-00002

Subscriber Licenses (SAL)

Lync Server Standard (IM/Presence)

80.00

Call

6RH-00002

 

Lync Server Enterprise (IM/Presence & Conferencing)

320.00

Call

6SH-00002

 

Lync Server Plus (IM/Presence & Voice)

320.00

Call

6TH-00002

 

Lync Server Ent Plus (IM/Presence & Conferencing & Voice)

540.00

Call

 

Office

 

 

 

021-08183

Subscriber Licenses (SAL)

Office Standard

697.00

Call

79P-01747

 

Office Professional Plus

935.00

Call

 

Productivity

 

 

 

T9A-00002

Subscriber Licenses (SAL)

Productivity Standard Suite SAL -Incl. Exch Std, Lync Ent, & SP Std

400.00

Call

T9A-00003

 

Productivity Standard Suite SAL (for Core CAL Suite SA)

180.00

Call

T9A-00001

 

Productivity Standard Suite SAL (for Ent CAL Suite SA)

60.00

Call

F08-00027

 

Hosted Exchange Standard SAL for SA

20.00

Call

9MC-00004

 

Hosted Exchange Enterprise SAL for SA

20.00

Call

6QH-00004

 

Lync Server Standard SAL for SA

20.00

Call

6RH-00004

 

Lync Server Enterprise SAL for SA

20.00

Call

76M-01134

 

SharePoint Server Standard SAL for SA

40.00

Call

76P-01361

 

SharePoint Server Enterprise SAL for SA

40.00

Call

 

SharePoint Server

 

 

 

V6V-00001

Processor Licenses (PL)

SharePoint Hosting

45,030.00

Call

76P-00840

Subscriber Licenses (SAL)

SharePoint Srvr Enterprise (Additive SAL. Also must acquire SP Std)

220.00

Call

76P-00742

 

SharePoint Server Standard

220.00

Call

 

Other

 

 

 

F52-00379

Processor Licenses (PL)

BizTalk Server Enterprise

86,820.00

Call

D75-00274

 

BizTalk Server Standard

26,540.00

Call

F52-02144

Core Licenses (CL)

BizTalk Server 2013 Enterprise 2 Licenses Core License

57,880.00

Call

D75-01979

 

BizTalkServer 2013 Standard 2 Licenses Core License

13,280.00

Call

HJA-00774

 

BizTalk Server 2013 Branch 2 Licenses Core License

3,320.00

Call

FUD-00009

Processor Licenses (PL)

Core Infrastructure Server Suite Datacenter

8,140.00

Call

YJD-00007

 

Core Infrastructure Server Suite Standard

1,700.00

Call

K63-00006

 

Provisioning System

7,820.00

Call

T6L-00249

 

System Center 2012 Datacenter

3,160.00

Call

T9L-00249

 

System Center 2012 Standard

1,160.00

Call

H22-01677

Subscriber Licenses (SAL)

Project Server

600.00

Call

MFF-00504

 

System Center 2012 Client Management Suite

180.00

Call

J5A-01228

 

System Center 2012 Config Manager

180.00

Call

M3J-00104

 

System Center Endpoint Protection

60.00

Call

N5F-00074

 

Visual Studio Premium

10,992.00

Call

C5E-00746

 

Visual Studio Professional

1,312.00

Call

N4F-00074

 

Visual Studio Ultimate

23,968.00

Call

Remark: This price is not include VAT and implement.