News

Office 365 คืออะไร?

Posted on

Office 365 คืออะไร? หลาย ๆ คนอาจจะสับสนว่า Office 365 คืออะไร ? มันเป็นตัวเดียวกับ Office 2013 หรือเปล่า จริง ๆ แล้ว Office 365 คือระบบที่รวมรวมระบบต่าง ๆ เอาไว้บนระบบ Cloud ที่เราเรียกว่า “Public Cloud” และให้บริการระบบต่าง ๆ เหล่านั้นบน ระบบ Cloud ซึ่งในที่นี้ Office 365 ได้รวมเอา Office 2013, Outlook Mail, One drive (พื้นที่เก็บไฟล์), Lync Online (Chat), Calendar ฯลฯ มารวมไว้ให้บริการในที่เดียวกัน เราสามารถใช้งาน Software หรือ Application ได้ในคราวเดียวกันด้วยการ Login เข้าระบบเพียงครั้งเดียว ในลักษณะ Online ผ่านอินเตอร์เน็ต จากส่วนต่าง ๆ ของโลกที่มีระบบอินเตอร์เน็ตเข้าไปถึง ซึ่งบริการเหล่านี้จะมีค่าใช้จ่ายเป็น รายเดือน และ รายปี ต่อ 1 ผู้ใช้ ปัจจุบันในโซน เอเชีย จะเน้นการใช้บริการ Office 365 บนเครื่อง PC และ Notebook เป็นหลัก ซึ่งอนาคตอันใกล้นี้ จะมีการปรับปรุงให้สามารถทางานได้กับทุก Device เช่น Mobile Phone, Tablet, และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ ที่เห็นชัดเจนในขณะนี้คือ ทีวีบางรุ่นก็สามารถเล่นอินเตอร์เน็ตได้ เทคโนโลยีเหล่านี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่กาลังมาแรงในยุคปัจจุบัน พูดง่าย ๆ คือใครที่รับเทคโนโลยีนี้ก่อน […]

News

Outsource คืออะไร

Posted on

Outsource คืออะไร? Outsource หรือการจ้างพนักงานแบบชั่วคราวนั้นหมายถึง การว่าจ้างบริษัทหรือบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆเป็นการเฉพาะ เข้ามาทำงานนั้นๆแทนให้ทั้งหมดหรืออาจจะเป็นแค่เพียงในบางส่วน โดยที่สำคัญคือจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานในภาพรวมของทางบริษัทด้วย ซึ่งอาจจะว่าจ้างรับเป็นชิ้นๆงานหรือเซ็นสัญญาว่าจ้างกันเป็นระยะเวลาแบบรายเดือนหรือรายปีก็สามารถทำได้ตามแต่ที่จะตกลงกันระหว่างผู้ประกอบการกับผู้ที่รับจ้าง ซึ่งปัจจุบันระบบการทำงานในลักษณะของ outsource กำลังเป็นที่ได้รับความนิยมสนใจในหมู่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กหรือที่เรียกว่า SME จนไปถึงบริษัทยักษ์ใหญ่ประเภทข้ามชาติเป็นจำนวนมาก เพราะสามารถตอบสนองและเข้าถึงความต้องการในรูปแบบการทำธุรกิจในสถานการณ์ปัจจุบันได้เป็นอย่างดี โดยประโยชน์ของการทำธุรกิจด้วยการใช้ outsource มีสาระสำคัญที่พอจะสรุปได้ดังต่อไปนี้ 1. ต้นทุนค่าใช้จ่ายน้อยลง ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ระบบการทำงานในลักษณะของ outsource ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงก็มีสาเหตุหลักมาจากความสามารถในการประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายของบริษัทนั่นเอง เพราะการที่ผู้ประกอบการว่าจ้างบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องดังกล่าวจากภายนอกมาเป็นผู้ดำเนินงานในเรื่องต่างๆแทนให้จะช่วยให้ท่านสามารถประหยัดงบประมาณในส่วนดังกล่าวได้เป็นอย่างดี เมื่อเทียบกับการจัดตั้งแผนกขึ้นมาใหม่อย่างเต็มรูปแบบ ที่จะต้องเสียทั้งค่าจ้างพนักงาน รวมถึงต้องมีสวัสดิการต่างๆให้ด้วย 2. ติดต่อโครงสร้างการดูแลและบริหาร ถ้าบริษัท outsource ที่จ้างมาทำงานไม่ถูกใจ ก็สามารถเลิกจ้างและหาใหม่ได้ตลอดเวลา ธุรกิจขนาดกลางจะชื่นชอบประโยชน์ของการว่าจ้างในลักษณะ outsource ในข้อนี้ค่อนข้างมาก เพราะการว่าจ้างพนักงานชั่วคราวจะช่วยลดภาระการดูแลและการบริหารงานของผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี เนื่องจากภาระกิจหลักที่ท่านต้องการได้ถูกสั่งและทำความเข้าใจในเรื่องของรายละเอียดกับผู้รับงานไปแล้วตั้งแต่ตอนต้นก่อนที่จะเข้ามาทำงาน ผู้ประกอบการจึงเพียงแค่คอยติดตามและประเมินผลเท่านั้น หากไม่เป็นไปตามเป้าก็สามารถว่าจ้างผู้รับงานรายอื่นให้เข้ามาทำหน้าที่แทนได้ จึงมีความได้เปรียบและยืดหยุ่นกว่าการว่าจ้างพนักงานประจำมากซึ่งท่านจะต้องคอยดูแลเอาใจใส่ในทุกขั้นตอนหากมีข้อผิดพลาดก็ต้องลงมาแก้ไขด้วยตนเองอีกต่างหาก 3. ไม่ต้องเสียเวลาฝึกพนักงานใหม่ หากผู้ประกอบการจัดตั้งแผนกหรือดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องต่างๆด้วยตนเองทั้งหมด แน่นอนว่าผู้ประกอบการจะต้องเสียเวลาไปกับการฝึกพนักงานให้ทำงานตามที่ท่านต้องการใหม่ทั้งหมดเหมือนกับการเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่เลยทีเดียว แต่ปัญหาในเรื่องดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นหากผู้ประกอบการใช้ระบบ outsource ซึ่งผู้ที่มารับงานถูกจัดว่าเป็นมืออาชีพในเรื่องต่างเป็นการเฉพาะอยู่แล้ว จึงสามารถลดระยะเวลาที่ต้องเสียไปกับการทดลองและฝึกงานลงไปได้อย่างมาก ซึ่งผู้ประกอบการทุกคนต่างรู้ดีว่าเรื่องของเวลามีความสำคัญมากขนาดไหนในการทำธุรกิจ 4. ได้พนักงานมืออาชีพ บุคคลหรือบริษัทที่มารับงานในลักษณะของ outsource ต่อจากผู้ประกอบการจะมีลักษณะของความเป็นมืออาชีพติดตัวเป็นทุนเดิมมาอยู่แล้ว (ขึ้นอยู่กับการคัดเลือกของผู้ประกอบการด้วย) […]